Kérjük adója 1%-ának felajánlásával támogassa alapítványunk munkáját!
 

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA

hátrányos helyzetű családok, gyermekek, egyedülálló anyák felzárkóztatása, azok segítése, reintegrációja; a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbség körébe tartozó, hátrányos helyzetű családok, gyerekek, egyedülálló anyák fokozott támogatása;

részükre mentálhigiéniás, pénzügyi, munkaügyi tanácsadás nyújtása, így különösen a veszélyeztetett helyzetben lévő családok, gyerekek, anyák anyagi segítése, támogatásuk az oktatás, képességfejlesztés terén, szakmai képzésük elősegítése, a gyermekek és fiatal felnőttek részére érdekvédelem és érdekképviselet nyújtása;

tájékoztatás elhelyezkedési lehetőségekről;

a gyermekek természettudatos nevelésének ösztönzése, természet- és környezetvédelem;

tanácsadás az egészségmegőrzés és a betegségmegelőzés terén, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; időskorúak gondozása